• ЈКП
  ЈКП "ВиК" Обреновац "Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да са њом економише и да је брижљиво користи." Европска повеља о води
 • ЈКП
  ЈКП "ВиК" Обреновац Предузеће зе обављање делатности сакупљања пречишћавања и дистрибуцију воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода
 • ЈКП
  ЈКП "ВиК" Обреновац Пројектовање и грађевински радови на изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже
 • ЈКП
  ЈКП "ВиК" Обреновац Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја Обреновца

Важна обавештења!!!

image

На основу Стручног мишљења о здравственој исправности воде за пиће са ППВ Забрежје Градског завода за јавно здравље Београд бр.3485/2 од 07.07.2014.год., вода која се дистрибуира са ППВ Забрежје може да се користи као вода за пиће...

Сазнај више...


Оглас за распродају расходоване опреме...

Отвори документ...


Позив за достављање понуде за радове на санацији цевовода пречника Ø600 у Забрежју код Обреновца 

Отвори документ...

Предмер - САНАЦИЈА И ТЕМЕЉЕЊЕ ОШТЕЋЕНОГ ДЕЛА ВОДОВОДНОГ ЦЕВОВОДА У ЗАБРЕЖЈУ

Отвори документ...

О ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

image
Управна зграда
 
 

Градска општина Обреновац је, на основу Одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ у Обреновцу бр. 44-3/2006 од 17.10.2006.год.  и Решења Скупштине градске општине Обреновац VI-13  бр. 020-91 од 13.11.2006.год., основала Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода као комуналних делатности од општег интереса за градску општину Обреновац, тако што се из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца издвојила организациона целина - радна јединица „Водовод и канализација“.

Сазнај више...

Претрага

Јавне набавке

image Тендерску документацију, за јавне набавке у Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Обреновац, можете преузети кликом на линк испод...

 

Тендерска документација...