Обављање делатностиЈавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода.


Коментари

Нема коментара за приказивање


Додај Коментар