Обављање делатностиЈавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода.


Коментари

Test [by Dragan Stojanovic]
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=9ee297296f44552e00a717bf2a9f1e6a& [by Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=9ee297296f44552e00a717bf2a9f1e6a&]

Додај Коментар